Geruchten op re-intergratie zoetermeer

Ook weet ze uit eigen ervaring op welke manier pikant het kan zijn om vanuit ons burn-out en een WAO een andere start te vervaardigen.U dan ook bent verplicht mee te werken met uw re-integratie. Doet u dan ook dit ook niet, dan mag dit Werkplein tijdelijk de uitkering verlagen.Reïntegratie is bedoeld vanwege personen die via ziekte of andere aanle

read more